Ελληνικά

Ελ

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Τα κτίρια στις διάφορες μορφές τους κατέχουν κεντρική θέση στην καθημερινότητά μας, αποτελώντας ωστόσο τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην ΕΕ και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς διοξειδίου του άνθρακα. Συνολικά, τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, καθώς και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που προέρχονται κυρίως από την κατασκευή, τη χρήση, την ανακαίνιση και την κατεδάφιση.

Συνεπώς, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι καθοριστική για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της ουδετερότητας των εκπομπών άνθρακα έως το 2050, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σήμερα, περίπου το 75% του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται πάει χαμένο. Αυτή η απώλεια ενέργειας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη βελτίωση των υπαρχόντων κτιρίων και την προσπάθεια για έξυπνες λύσεις και ενεργειακά αποδοτικά υλικά κατά την κατασκευή νέων κατοικιών.

Προκειμένου ένα κτίριο να έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση, είναι σημαντικό να τηρούνται τα παρακάτω:

• Χρήση ενεργειακών κουφωμάτων, τα οποία μειώνουν τις θερμικές απώλειες και βελτιώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης.
• Χρήση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, όπως οι αντλίες θερμότητας.
• Ρύθμιση του θερμοστάτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία το βράδυ ή σε περίπτωση μακράς απουσίας.
• Αποτελεσματική θερμομόνωση του κτιρίου.
• Χρήση λαμπτήρων LED χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης.
• Επιλογή οικιακών συσκευών με σήμανση χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.