Ελληνικά

Ελ

Υπηρεσιες

Οι υπηρεσίες μας

Από το στάδιο του σχεδιασμού έως και την ολοκλήρωση ενός διαμερίσματος ή μίας εξοχικής κατοικίας, η MECON Property παρέχει συμβουλές σχεδιασμού και υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης με στόχο πάντα τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και την ικανοποίηση των ιδιοκτητών.

Υπηρεσιες
Υπηρεσίες Υψηλή ποιότητα & ικανοποίηση
Υπηρεσιες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η κατασκευή μιας κατοικίας αποτελεί μία απαιτητική, σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία αρχίζει με την έκδοση της άδειας δόμησης και ολοκληρώνεται με την αποπεράτωση του έργου.
Η έμπειρη ομάδα της MECON Property είναι σε θέση να επιλέξει τις βέλτιστες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές λύσεις για την ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου, με στόχο ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και δίχως παρεκκλίσεις από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Ποιότητα Πλήρη υποστίριξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Με τη δέσμευση της ποιότητας και της βέλτιστης απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου, η MECON Property συνεχίζει να προσφέρει σε όλους τους ιδιοκτήτες πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την πώληση, προκειμένου το ακίνητό τους να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους και εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους.

Ποιότητα Πλήρης υποστήριξη
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ