Ελληνικά

Ελ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς στο νέο έργο της Mecon Property, στον Πύργο Ψηλονέρου Χανίων. Οι τρεις από τις πέντε κατοικίες και οι κολυμβητικές τους δεξαμενές αρχίζουν σταδιακά να παίρνουν μορφή.
Κατά το συγκεκριμένο κατασκευαστικό στάδιο, ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 και πιστοποιημένου χάλυβα σιδηρού οπλισμού Β500C, καθώς και η τήρηση των τελευταίων κανονισμών στατικότητας και αντισεισμικότητας.
Μεγάλη προσοχή δίνεται επίσης στη δόνηση και τη σωστή συμπύκνωση του σκυροδέματος εντός των ξυλοτύπων, προς αποφυγή κενών, ενώ η ποιότητα του σκυροδέματος ελέγχεται από την εταιρία με συχνές δειγματοληψίες, προκειμένου να γίνει εργαστηριακός έλεγχος των αντοχών του.