Ελληνικά

Ελ

Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν

Έχοντας σαν σύμμαχο τον εξαιρετικό φθινοπωρινό καιρό της Κρήτης, οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, στον δυτικό τομέα του έργου της Mecon Property, στον Πύργο Ψηλονέρου Χανίων. Οι κατοικίες, οι κολυμβητικές τους δεξαμενές και το περιμετρικό τοιχίο παίρνουν πλέον μορφή.
Η χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 και πιστοποιημένου χάλυβα οπλισμού Β500C, η τήρηση των τελευταίων κανονισμών στατικότητας και αντισεισμικότητας και η επιμελής υγρομόνωση, αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, ποιότητας και διάρκειας στο χρόνο.