Ελληνικά

Ελ

Ολοκλήρωση εξωτερικής τοιχοποιίας

Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι των βιλών υπό κατασκευή στον Πύργο Ψηλονέρου Χανίων, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι πάχους 50 εκατοστών πέτρινοι τοίχοι εγγυώνται αντοχή στο χρόνο, ασφάλεια και τη μέγιστη δυνατή θερμομόνωση. Κάποια τμήματα της τοιχοποιίας θα επιχριστούν, ενώ σε άλλα η λιθοδομή θα είναι εμφανής. Η εναλλαγή επιχρισμένων και πέτρινων επιφανειών σε συνδυασμό με τα μεγάλα ανοίγματα, προσδίδει υψηλή αισθητική και χαρακτήρα στα κτίρια.